VİZYONUMUZ

KASPER’in Vizyonu Personel Belgelendirme alanında bilgi, tecrübe ve uzmanlığı ile ulusal/uluslararası düzeyde lider duruma gelmektir.

MİSYONUMUZ

KASPER’in misyonu adaylar arası fırsat eşitliğini, itiraz ve şikayetlerin objektif olarak ele alınmasını esas alan, iç doğrulaması yapılan, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet edilen, sürekli iyileşme ve kötüye kullanımları engelleme hedefi olan bir kalite sistemi oluşturmak ve bu sistem dahilinde sürdürebilir personel belgelendirme faaliyetleri yapmaktır.

Pin It